Fakultet - Organizacija - Katedra za ekonomiku nacionalnog gospodarstva

Katedra za ekonomiku nacionalnog gospodarstva

Katedra za Ekonomiku nacionalnog gospodarstva

slika profesora katedre

Katedra za ekonomiku nacionalnog gospodarstva, najstarija je katedra Ekonomskog fakulteta u Splitu. Slijednik je znanstvene orijentacije nekadašnjeg Instituta za pomorsku, turističku i obalnu privredu, čiji su znanstvenici nakon integracije s Fakultetom radno utemeljili i profilirali Katedru, ostajući njezini članovi do umirovljenja. Katedra je sunositelj (zajedno s Katedrom za opću ekonomiju) sveučilišnog Studija ekonomija te nositelj sveučilišnog studija Turizam.

Na sveučilišnom preddiplomskom studiju Ekonomije organiziraju se tri studijska smjera: Nacionalna i međunarodna ekonomijaNovac i financije i Regionalna ekonomija. Na sveučilišnom diplomskom studiju organiziraju se tri smjera: Nacionalna i međunarodna ekonomijaNovac i financije, te Regionalna ekonomija i okoliš, koja su modulski profilirana u pet usmjerenja: "Europske integracije", "Makroekonomski management, "Novac i financije", "Ekonomija i okoliš" i "Upravljanje regionalnim razvojem" .

Razlozi za pokretanje ovog studija utemeljeni su na permanentnim potrebama tržišta rada za obavljanjem profesionalne aktivnosti u: pojedinim poduzećima, granama i sektorima gospodarstva u lokalnom, reginalnom, nacinalnom i međunarodnom okruženju; novčarskim i financijskim tvrtkama; odgovarajućim sektorima i uredima teritorijalnog ustrojstva (od lokalnih do nacinalnih i međunarodnih razina); istraživačkim ustanovama za nacionalno i međunarodno istraživanje; javnoj administraciji, sindikalnim i drugim profesionalnim nevladinim udruženjima.

Na sveučilišnom studiju Turizam organiziraju se dva studijska smjera na preddiplomskom studiju: Management u turizmu Management u hotelijerstvu, te dva smjera na diplomskom studiju: Turizam i razvoj Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu.

Razlozi za pokretanje ovog studija utemeljeni su na permanentnim potrebama tržišta rada za obavljanjem profesionalne aktivnosti u razlilčitim vrstama i oblicima gospodarskih subjekata koji su neposredno i/ili posredno vezani uz turizam. Riječ je prije svega o hotelskim poduzećima i putničkim agencijama, ali i ustanovama u kulturi, javnim ustanovama, tijelima državne uprave, turističkim zajednicama, istraživačkim institucijama u području turizma, kao i svim ostalim privatnim i javnim subjektima koji u cijelosti ili djelomice posluju na turističkom tržištu ili obnašaju dužnosti u korist i za potrebe razvoja turizma.