Fakultet - Organizacija - Katedra za menadžment

Katedra za menadžment

Katedra za Management

Poštovani i dragi studenti,

dobrodošli na stranice Katedre za menadžment!

Katedra za menadžment najveća je katedra na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Okuplja 18 članova različitih znanstveno-nastavnih zvanja, profila te profesionalnih orijentacija. Kao izvrstan spoj mladosti, energičnosti i iskustva, a prateći najnovije trendove upravljanja organizacijama u modernom i digitalnom dobu, naši profesori i suradnici posjeduju specijalizirana znanja i kompetencije, kao i bogato praktično-konzultantsko iskustvo iz ključnih područja menadžmenta, organizacije i poduzetništva.

U ispunjavanju svoje osnovne društvene svrhe, obrazovanja mladih eksperata u pokretanju poduzetničkih pothvata te organiziranju i upravljanju poduzećem, Katedra objedinjuje programe i kolegije iz tri različita područja:

menadžmenta, organizacije i poduzetništva.

Bogato iskustvo u nastavi i znanstvenom te stručnom radu, suradnja s uspješnim gospodarstvenicima, kao i stalna težnja za unapređenjem kvalitete, temelj su za oblikovanje suvremenih, sadržajno inovativnih te na tržištu rada prepoznatljivih nastavnih planova i programa iz djelokruga rada Katedre za menadžment. Kolegiji, koje članovi Katedre izvode na različitim programima Fakulteta, pružaju studentima adekvatnu mješavinu akademskih, praktičnih i međunarodnih sadržaja, pripremajući ih tako za rad u izazovnom radnom okruženju različitih djelatnosti privatnog i javnog sektora.

Stoga, ukoliko želite ovladati ključnim znanjima i vještinama koje od vas zahtijeva tržite rada, ukoliko želite postati uspješan timski igrač, biti dobar, etičan i društveno osjetljiv  vođa, uspješno upravljati promjenama ili kriznim situacijama, donositi ispravne poslovne odluke, znati organizirati poslovanje, uspješno razviti poduzetničku ideju, odabrati i voditi najbolje suradnike, upravljati kvalitetom, odnosno SVE to, ali i JOŠ VIŠE, čekamo vas, izaberite smjerove Menadžment i Poduzetništvo.

NASTAVNA DJELATNOST

Katedra za menadžment obuhvaća kolegije koji su prisutni na svim razinama studija te različitim smjerovima, poput:

  • Preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije, smjerovi Menadžment i Poduzetništvo
  • Diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije, smjer Menadžment
  • Preddiplomskog stručnog studija Menadžmenta malog poduzeća, smjer Menadžment
  • Specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta, smjer Upravljanje projektima
  • Poslijediplomskog specijalističkog studija Poslovne ekonomije, smjer Menadžment te Menadžment zdravstvenih organizacija/Management of Healthcare Organisations
  • Poslijediplomskog sveučilišnog studija Ekonomije i poslovne ekonomije (doktorski studij), gdje se realizira veći broj izbornih kolegija iz područja menadžmenta.

Članovi Katedre za menadžment sudjeluju i u realizaciji nastave na engleskom jeziku velikog broja kolegija, a posebno smo ponosni na pokretanje novog poslijediplomskog specijalističkog studija Menadžment zdravstvenih organizacija koji se izvodi u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Splitu te nudi opciju pohađanja studija i na engleskom jeziku pod nazivom Management of Healthcare Organisations.

Nadalje, članovi Katedre sudjeluju u provedbi Programa cjeloživotnog obrazovanja, dok su s entuzijazmom i izraženom željom doprinosa lokalnoj zajednici,  aktivno uključeni u pokretanje i funkcioniranje Centra za društveno korisno učenje te sudjeluju u izvođenju kolegija stručne prakse društveno korisnog učenja.

Članovi Katedre za menadžment u nastavnom radu nisu orijentirani na prijenos isključivo teorijskog znanja. Kontinuirano prateći poslovnu praksu, naši profesori i suradnici, svoje stečeno akademsko znanje povezuju s najnovijim praktičnim spoznajama, dodatno ga obogaćujući stalnim kontaktima i suradnjom s brojnim uspješnim menadžerima i poduzetnicima te kao takvo u konačnici prenose studentima.

Na kolegijima koje izvode profesori i suradnici Katedre za menadžment, studenti također imaju priliku stjecati važna znanja i vještine kroz iskustveno učenje izvan klasične predavaonice. Tako su studentima uvijek posebice zanimljiva i izvrsno popraćena aktualna predavanja održana od strane brojnih gospodarstvenika u sklopu kolegija Katedre. Ne samo da naši studenti uspješne gospodarstvenike susreću u predavaonicama Fakulteta, već imaju priliku kroz terensku nastavu biti ugošćeni od strane raznih gospodarskih subjekata, upravo na mjestu gdje se poslovne aktivnosti odvijaju, gdje su na posebno zanimljiv i inspirativan način u prilici povezati stečena teorijska znanja s praktičnom problematikom i spoznajama. Rad na izradi projekata, izrade poslovnih slučajeva poduzeća iz prakse, stručna praksa u poduzećima pod mentorskom naših profesora i suradnika te kreativna upotreba informacijske tehnologije u nastavnom procesu, su ostali vidovi iskustvenog učenja na kolegijima Katedre. 

Članovi Katedre za menadžment su prvi izbor velikom broju studenata u mentoriranju njihovih studentskih radova na svim razinama, gdje su se dokazali kao sposobni i pristupačni mentori. Zajednički predani rad mentora i studenta nerijetko rezultira objavom u znanstvenim časopisima i zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova.

 

ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Na Katedri za menadžment se provode brojna znanstvena i primijenjena istraživanja te se pružaju usluge savjetovanja za potrebe gospodarstva te javnih i državnih institucija.

Naši članovi su do sada u više navrata boravili i stjecali iskustva u inozemstvu na prestižnim visokoškolskim institucijama, sudjelovali na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama, skupovima i simpozijima, rezultat čega su objave u međunarodnim znanstvenim publikacijama. Članovi Katedre za menadžment kontinuirano objavljuju znanstvene radove u renomiranim domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima indeksiranim u najrelevantnijim znanstvenim bazama (npr. Web of Science (WoSCC), Scopus, EconLit, itd.).   

Katedra za menadžment se posebno ponosi  uređivanjem i publiciranjem  vodećeg hrvatskog časopisa iz područja menadžmenta, priznatog u međunarodnim okvirima, časopisa Management – Journal of Contemporary Management Issues. Za zavidnu međunarodnu poziciju i ugled časopisa te visoku razinu kvalitete objavljenih radova, posebno treba zahvaliti njegovom utemeljitelju, pok. dr. sc. Marinu Bubli, professoru emeritusu te prof. dr. sc. Nikši Alfireviću, za višegodišnje uredničko vođenje časopisa.

Članovi Katedre za menadžment, kroz svoju mrežu poznanstava, kontinuirano surađuju s kolegama iz područja menadžmenta, organizacije i poduzetništva u nacionalnim, regionalnim i međunarodnim okvirima. Tako je jedan od najznačajnijih događaja i vidova spomenute suradnje, međunarodni interkatedarski skup iz područja menadžmenta i poduzetništva, iniciran od strane Katedre za menadžment Ekonomskog fakulteta u Splitu, još 2011. godine, a na inicijativu i entuzijazam pok. dr. sc. Marina Buble, professora emeritusa. Ovo međunarodno iskustvo, čije je prvo izdanje organizirala i bila domaćin upravo Katedra za menadžment, svake godine rezultira međunarodnom suradnjom i izmjenom znanja i iskustava, kako u okviru nastavne djelatnosti, taku u vidu znanstveno-istraživačkog rada, poput objavljivanja znanstvenih radova u međunarodnom koautorstvu ili sudjelovanja na zajedničkim međunarodnim projektima različitog sadržaja.   

ORGANIZACIJA KATEDRE

Katedrom rukovodi (od listopada 2021. godine) pročelnica izv. prof. dr. sc. Ivana Tadić.

Zamjenik pročelnice je izv. prof. dr. sc. Ivan Matić.

Tajnica Katedre je dr. sc. Doris Podrug.