Fakultet - Organizacija - Katedra za kvantitativne metode

Katedra za kvantitativne metode

Katedra za Kvantitativne metode

Poštovane kolegice i kolege studenti i ostali korisnici kvantitativnih metoda, dobrodošli na stranice naše Katedre! 

Znate li kolika je vjerojatnost da doživite stotu, zašto se kaže vrijeme je novac, zašto nije dobro držati sva jaja u istoj košari? Odgovore na sva ova i na još mnoštvo kompleksnijih pitanja iz područja kvantitativne ekonomije dobit ćete zahvaljujući članovima ove Katedre.

Katedra za kvantitativne metode se sastoji od devet članova koji, iako su različitih znanstveno-nastavnih zvanja, životne dobi, područja znanstvenog interesa, svi imaju jedan cilj, a to je da svoje bogato znanje i kompetencije prenesu na nove generacije studenata. Stoga, zahvaljujući iznimnoj predanosti članova Katedre znanstvenom i istraživačkom radu, razvijenim nastavnim vještinama te korištenju suvremene tehnologije, studenti u okviru predmeta ove Katedre usvajaju najnovije znanstvene spoznaje iz područja matematičke ekonomije, statistike, ekonometrije, teorije odlučivanja, financijskog modeliranja i aktuarske matematike.

NASTAVNA DJELATNOST

Katedra za Kvantitativne metode obuhvaća grupu predmeta u okviru kojih se proučavaju matematičke i statističke metode i modeli potrebni za razvoj ekonomske misli. Dio predmeta koji se izučavaju na našoj Katedri spadaju u temeljne predmete Ekonomskoga fakulteta u Splitu te se uglavnom izučavaju na prvim godinama studija i to svih studija i svih smjerova. Neki predmeti izučavaju se na višim godinama preddiplomskoga studija te na diplomskom studiju. To je zato da studenti koji su već oboružani znanjima iz ekonomskih grupa kolegija mogu lakše primijeniti znanja koja će steći iz kvantitativnih metoda. Članovi naše Katedre uključeni su i u nastavu na poslijediplomskom specijalističkom i doktorskom studiju. Također, naši članovi sudjeluju u izvođenju nastave na drugim visokoškolskim ustanovama Sveučilišta u Splitu, Dubrovniku i Rijeci.

Kao što se vidi, Katedra je uključena u kompletnu vertikalu obrazovanja na Ekonomskom fakultetu što je i logično s obzirom na ogroman rast značenja i primjene kvantitativnih metoda u ekonomskim i drugim znanostima. Znanja koja se stječu u okviru naših predmeta razvijaju logičko, apstraktno i deduktivno razmišljanje, jasnoću mišljenja, donošenje odluka, stvaranje pretpostavki, sposobnost rješavanja problema u više koraka te sposobnost uočavanja zakonitosti između naizgled nepovezanih stvari. Upravo razvijanje ovih sposobnosti, analitičkog i apstraktnog razmišljanja, u kombinaciji s teorijskom podlogom koju dobivaju iz drugih ekonomskih predmeta, omogućava da naši studenti postaju ekonomski stručnjaci, prepoznati ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu, koji se odlikuju sposobnošću brzog i efikasnog snalaženja pri rješavanju različitih problema iz ekonomske prakse.

Članovi Katedre svojim znanjem i iskustvom nastoje složenu materiju kvantitativnih metoda studentima približiti na pristupačan način kako bi se uvidjela njihova korist u stručnome i znanstvenom radu. Sa studentima razvijamo intenzivnu komunikaciju putem konzultacija, interneta te literature koju su za njih napisali članovi Katedre.

ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Veoma smo aktivni u znanstvenome radu što se iskazuje sudjelovanjem na domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama i seminarima, sudjelovanjem u znanstveno-istraživačkim projektima, autorstvom i recenziranjem znanstvenih članaka i znanstvenih knjiga. Članovi Katedre objavili su veliki broj znanstvenih radova u renomiranim znanstvenim časopisima iz područja operacijskih istraživanja i ekonomije među kojima se posebno ističu:

 • Business System Research
 • Central European Journal of Operations Research
 • Communist and Post-Communist Studies
 • Croatian Operational Research Review
 • Czech Journal of Economics and Finance
 • Eastern European Economics
 • Ekonomska istraživanja
 • Ekonomska Misao I Praksa-economic Thought and Practice
 • International Journal of Production Economics
 • International Journal of Production Research
 • International Journal of Computer Integrated Manufacturing
 • Journal of Ecotourism
 • Journal of Forecasting
 • The North American Journal of Economics and Finance
 • Post-Communist Economies
 • Prague Economic Papers
 • Romanian Journal of Economic Forecasting
 • Social Indicators Research
 • Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu

Osim što objavljujemo u znanstvenim časopisima, naša prof.dr.sc. Zdravka Aljinović je voditeljica projekta Hrvatske zaklade za znanost Izazovi alternativnih ulaganja, a većina naših članova su i suradnici na njenom projektu.

Posebno smo ponosni na uspješnu organizaciju dviju međunarodnih konferencija iz operacijskih istraživanja. Članovi Katedre ujedno su i aktivni članovi Hrvatskog statističkog društva i Hrvatskoga društva za operacijska istraživanja koje je izdavač znanstvenog časopisa iz operacijskih istraživanja Croatian Operational Research Review (CRORR).

S obzirom na uključenost naših članova u razne nastavne stručne i znanstvene aktivnosti ne čudi što naši članovi obnašaju razne čelne funkcije.

Prof. dr. sc. Zdravka Aljinović članica Matičnog odbora za Ekonomiju i voditeljica Poslijediplomskog doktorskog studija iz Poslovne ekonomije.

Izv. prof. dr. sc. Branka Marasović je mentorica u Centru izvrsnosti iz matematike Splitsko-dalmatinske županije.

Naša izv. prof. Blanka Škrabić Perić je jedna od dvoje glavnih urednika časopisa Croatian Operational Research Review

Članica Katedre prof. dr. sc. Branka Marasović trenutno obnaša dužnost Prodekanice za poslovanje Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Katedrom rukovodi pročelnica izv. prof. dr. sc. Blanka Škrabić, a tajnica je Tea Kalinić , mag. math.