Fakultet - Organizacija - Katedra za management

Katedra za management

Katedra za Management

Zajednička slika profesora katedre

Katedru za management čine dr. sc. Nikša Alfirević, dr. sc. Danica Bakotić, dr. sc. Ivana Bilić, dr. sc. Mario Bogdanović, dr. sc. Ivana Bulog, dr. sc. Želimir Dulčić, dr. sc. Srećko Goić, dr. sc. Dragana Grubišić, dr. sc. Dejan Kružić, dr. sc. Marina Lovrinčević, dr. sc. Željko Mateljak, dr. sc. Ivan Matić, dr. sc. Ivana Tadić, dr. sc. Anita Talaja.

Pročelnik katedre (od listopada 2014.) je prof. dr. sc. Želimir Dulčić, redoviti profesor u trajnom zvanju.  Zamjenica pročelnika je doc. dr. sc. Ivana Tadić, a tajnik katedre je doc. dr. sc. Željko Mateljak.

Članovi katedre su do sada sudjelovali na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama, objavili radove u renomiranim znanstvenim časopisima te napisali brojne monografije, sveučilišne udžbenike, priručnike te druga djela.

Na katedri se provode znanstvena istraživanja, primijenjena istraživanja te konzalting za potrebe gospodarstva, institucija i državnih organa.

Iskustvo u nastavi i znanstvenom te stručnom radu, brojni kontakti i suradnja s poduzećima, kao i stalna težnja za unapređenjem kvalitete, temelj su za oblikovanje novih i inoviranje postojećih nastavnih planova i programa iz djelokruga Katedre za management.

Članovi katedre, u okviru svojih disciplina, predano razvijaju i izgrađuju kod svojih studenata niz vještina traženih u poslovnom svijetu, kao što su kritičko razmišljanje, kreativno djelovanje, sistematičnost i timski rad te inovativno odlučivanje i strateško promišljanje.

Članovi katedre su se dokazali i kao sposobni i pristupačni mentori/ce studentskih radova na svim razinama studija.

Od znanstvenih aktivnosti koje se odvijaju na katedri posebno treba istaknuti uređivanje i publiciranje priznatog međunarodnog časopisa Management-Journal of Contemporary Management Issues.

Ponosni smo što je naš član katedre bio pok. dr. sc. Marin Buble, professor emeritus čiji su najznačajniji doprinosi vezani uz uvođenje i dizajniranje niza predmeta iz područja organizacije i managementa na svim razinama studija pri Ekonomskom fakultetu u Splitu, uz suosnivanje i vođenje doktorskih studija u Splitu te promoviranje i organiziranje Zajedničkog doktorskog studija kojega zajednički realiziraju EF Split i EF Mostar.

Posebno treba istaknuti ulogu pok. profesora Marina Buble u pokretanju i utemeljenju znanstvene konferencije Poduzeće u tranziciji (koja se kasnije razvila u međunarodnu konferenciju Challenges of Europe),kao i u osnivanju i uredničkom vođenju časopisa Management-Journal of Contemporary management, te u osmišljavanju Interkatedarskog skupa s međunarodnim sudjelovanjem.

U Splitu, 14.10.2015.