Fakultet - Organizacija - Katedra za marketing

Katedra za marketing

Katedra za Marketing

Zašto studirati marketing? Globalizacijski procesi, dinamičnost okruženja te promjenjivost potrošačkih preferencija postavljaju pred marketinške stručnjake nove izazove i nude im brojne mogućnosti, uslijed čega marketing postaje jedna od najznačajnijih ekonomskih disciplina. Katedra za marketing je oblikovala izazovni i suvremeni miks kolegija na stručnom, preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju te poslijediplomskom specijalističkom studiju u okviru kojih će studenti steći vrijedna teorijska i praktična znanja za budući posao, unapređenje postojećeg te građenje poslovne karijere. U okviru marketinških kolegija izučavaju se brojni aspekti i područja (opći i poslovni marketing, istraživanje tržišta, ponašanje potrošača i poslovnih kupaca, promocija, poslovna logistika, upravljanje proizvodom i prodajom, poslovno pregovaranje, marketinške strategije, međunarodni marketing, globalne marketinške strategije, upravljanje odnosima s kupcima, marketing usluga, marketing u turizmu, E-marketing, marketing financijskih institucija i neprofitnih organizacija te simulacije u marketingu), gdje studenti uče kako stečena saznanja i principe primijeniti u poslovnoj praksi.

Najmlađa smo Katedra na Fakultetu čije profesore i asistente odlikuje susretljivost i pristupačnost, otvorenost prema promjenama, sklonost izazovima te želja za permanentnim usavršavanjem. Voditelji smo i sudjelujemo u brojnim znanstvenim i stručnim projektima, na domaćim i međunarodnim konferencijama te objavljujemo radove u priznatim znanstvenim i stručnim časopisima značajnim za struku. Cilj nam je kod studenata razvijati kreativnost i inventivnost, kritičko promišljanje te vještine komunikacije i timskog rada.

Pridružite nam se u kreiranju efikasnih marketinških rješenja. Bit će nam zadovoljstvo podijeliti s Vama ideje, znanje, vještine i iskustvo!