Fakultet - Organizacija - Katedra za računovodstvo

Katedra za računovodstvo

Katedra za Računovodstvo

zajednička slika profesora s katedre

Dobrodošli na stranice Katedre za računovodstvo, na čijim ćete kolegijima steći znanstvena i stručna znanja iz područja računovodstva i revizije. Kontinuirano praćenje suvremenih trendova i spoznaja, povezivanje teorijskih dostignuća i prakse te mogućnost široke primjene stečenih znanja čine naše predmete privlačnima, a smjer Računovodstvo i revizija jednim od najpopularnijih na Fakultetu.

Ponuđeni sadržaji iz područja računovodstva i revizije su gradirani od temeljnih do visoko specijaliziranih i izučavaju se na svim razinama sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih te stručnih studijskih programa. Studenti koji apsolviraju kolegije iz ovog područja stječu znanja vezana za osnove računovodstva i revizije u svim sustavima računovodstva: računovodstvo poduzetnika, računovodstvo obrtnika i slobodnih zanimanja, računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika te računovodstvo neprofitnih organizacija. Pored navedenog, studentima se omogućava proširivanje računovodstvenih znanja upoznavanjem sustava specifičnog karaktera, poput računovodstva proizvodnje, računovodstva trgovine, računovodstva uslužnih djelatnosti i računovodstva financijskih institucija. Na području revizije studentima se prezentiraju svi aspekti eksterne i interne revizije, sve usklađeno s relevantnim svjetskim dostignućima.

Osmislili smo i niz programa u okviru cjeloživotnog obrazovanja koji obrađuju uvijek aktualnu problematiku područja računovodstva i revizije, čime prenosimo stečena znanja iz suvremene međunarodne računovodstvene teorije i prakse svim zainteresiranima i nakon završetka formalnog obrazovanja.

Medu najmanjim smo i najmlađim katedrama na Fakultetu, a vjerujemo da nas studenti prepoznaju kao susretljive i pristupačne. Svi naši članovi, od eminentnih profesora do vrijednih asistenata i znanstvenih novaka, su izuzetni stručnjaci u područjima kojima se bave, bilo u nastavnim aktivnostima ili znanstveno-istraživačkom radu iz računovodstva, revizije, analize financijskih izvještaja, računovodstva troškova i  menadžerskog računovodstva. U realizaciji nastavnih aktivnosti pomažu nam i vanjski suradnici, koji studentima dodatno približavaju računovodstveno znanje i praksu. U mandatnom razdoblju 2016.-2018. radom Katedre rukovodi pročelnica prof.dr.sc. Branka Ramljak, njezina zamjenica je doc.dr.sc. Andrijana Rogošić, a tajnik Marko Čular, mag.oec.

Uz nastavnu djelatnost, članovi Katedre za računovodstvo aktivni su u znanstveno-istraživačkom radu: vođenju i sudjelovanju u znanstveno-istraživačkim projektima, sudjelovanju na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima, te kao autori i koautori knjiga, udžbenika i znanstvenih i stručnih članaka. Članovi su i više strukovnih udruženja računovođa, a pročelnica Katedre prof.dr.sc. Branka Ramljak je i predsjednica  Udruge računovođa i financijskih djelatnika u Splitu. Na kraju spomenimo i da je naš član prof.dr.sc. Ivica Pervan  na funkciji prodekana za poslovanje Ekonomskog fakulteta u Splitu.