Fakultet - Studentski zbor

Studentski zbor

Studentski zbor Ekonomskog fakulteta u Splitu

Studenti sudjeluju u upravljanju Fakultetom kroz Studentski zbor kao izborno predstavničko tijelo studenata Fakulteta.

Predsjednica - Ela Čoga

Potpredsjednici - Luka Zovko, Dino Pereža

Studentski zbor:

 • bira studentske predstavnike u Fakultetsko vijeće i druga tijela Fakulteta, te sudjeluje u radu i odlučivanju tih tijela
 • bira studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije, ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač Fakultet,
 • bira studentske predstavnike u Studentski zbor Sveučilišta u Splitu (u daljnjem tekstu: Sveučilište) i sudjeluje u njegovu radu i odlučivanju,
 • donosi plan i program rada Studentskog zbora,
 • imenuje studentskog pravobranitelja,
 • brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente,
 • predlaže nadležnim tijelima Fakulteta plan financiranja studentskih aktivnosti,potiče izvannastavne aktivnosti studenata Fakulteta,
 • predlaže Fakultetskom vijeću donošenje Statuta Studenskog zbora i njegove izmjene i dopune,
 • predlaže Fakultetskom vijeću donošenje općeg akta o proračunskim fondovima, kriterijima za natječaje te način
 • vrednovanja studentskih programa koje provode
 • studentske organizacije ili pojedini studenti,
 • donosi opće akte Studentskog zbora, ako Zakonom ili Statutom Studentskog zbora nije drugačije određeno,
 • obavlja druge poslove od interesa za studente Fakulteta.

 

Kontakt Studentskog zbora - studentski.zbor.efst@gmail.com

 

Studentski pravobranitelj - Dino Pereža (zamjenik Luka Zovko)

pravobranitelj.efst@gmail.com 

 

Možete nas naći i na Facebooku - Studentski Zbor EFST

www.facebook.com/szefst