Fakultet - Sustav upravljanja kvalitetom - Povjerenstvo za unutarnju prosudbu

Povjerenstvo za unutarnju prosudbu

Povjerenstvo za unutarnju prosudbu

Cilj unutarnje prosudbe je utvrditi stupanj razvijenosti sustava osiguranja kvalitete a prema Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na Europskome prostoru visokog obrazovanja iz 2015. te na temelju utvrđenoga stanja dati preporuke za poboljšanje sustava.

Sastav Povjerenstva  za unutarnju prosudbu sustava kvalitete Ekonomskog Fakulteta čine:

VODITELJ   ČLANOVI / ČLANICE

Prof.dr.sc. Nikša Alfirević

 

Prof.dr.sc.  Ante Rozga

Doc.dr.sc. Slađana Pavlinović

Ivana Gizdić, dipl.prof.

Ante Strize, student