Fakultet - Unutarnje prijavljivanje napravilnosti

Unutarnje prijavljivanje napravilnosti

Kontakt podaci

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Splitu 10. prosinca 2019. godine donijelo je Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti, kojim se uređuju:

  • postupak i način imenovanja povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti na Ekonomskom fakultetu u Splitu
  • postupak  unutarnjeg  prijavljivanja  nepravilnosti
  • zaštita prijavitelja nepravilnosti i čuvanje podataka iz prijave nepravilnosti od neovlaštenog otkrivanja, te
  • druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti, kao i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti na Ekonomskom fakultetu u Splitu

Za povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti na Ekonomskom fakultetu u Splitu imenovan je:

  • Prof. dr. sc. Ivan Pavić, redoviti profesor (trajno zvanje), tel. (021 430 676)

Za zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti na Ekonomskom fakultetu u Splitu imenovan je:

  • Josip Grgić, univ. spec. oec. (stručni savjetnik), tel. (021 430 650)

Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti na Ekonomskom fakultetu u Splitu