Fakultet - Organizacija - Katedra za poslovne strane jezike i TZK

Katedra za poslovne strane jezike i TZK

Katedra za Poslovne strane jezike i TZK

slika profesora katedre

Profesori Katedre za neekonomske predmete Ekonomskog fakulteta su se specijalizirali za podučavanje poslovnih stranih jezika (engleski, njemački, talijanski i francuski). Cilj nastave stranih jezika je razvijanje komunikacijskih vještina koji će biti potrebni studentima u poslovnom  okruženju. Pisana i usmena komunikacija se unapređuju uz pomoć radnih materijala (testova za čitanje i slušanje, web izdanja, videa itd.) koji obrađuju sadržaje iz raznih područja ekonomije. Poseban je naglasak stavljen na proširivanje stručnog vokabulara i razvoj vještina neophodnih za uspješno usmeno i pismeno poslovno komuniciranje (primjerice održavanje sastanaka, prezentacija, pregovaranje te pisanje dopisa, izvještaja i poslovnih pisama) budući u današnjem poslovnom okruženju znanje stranih jezika predstavlja neophodni preduvjet za uspješnost poslovnih ljudi i njihovih poduzeća. Cilj nastave je također i osposobljavanje studenata za samostalno korištenje stručne literature i časopisa.

Nadalje, voditelji tečajeva za polaganje međunarodno priznatih ispita iz poslovnog engleskog jezika - BEC (Business English Certificates) su upravo profesori Katedre za neekonomske predmete. Cilj tečajeva je osposobljavanje polaznika za uspješnu komunikaciju u međunarodnom poslovnom kontekstu. Naglasak je na vježbanju praktičnih vještina koje su povezane sa stvarnim poslovnim situacijama. Nešto više o ovim tečajevima možete doznati na mrežnim stranicama Fakulteta (Cjeloživotno obrazovanje).

Uza svoje nastavne obaveze, članice Katedre su autorice udžbenika, web-izdanja, skripta, rječnika i stručnih članaka, a njihov rad uključuje i prevođenje i lektoriranje znanstvenih i stručnih radova kolega s ostalih Katedri Fakulteta. Nadalje, članice Katedre aktivno sudjeluju u radu stručnih udruga i doprinose radu stručnih konferencija. Članice su također i poveznica između naše i stranih zemalja čije jezike predaju, jer surađuju s njihovim kulturnim institucijama.

Dio tima ove Katedre je i profesorica Tjelesne i zdravstvene kulture koja organizira nastavu iz Tjelesne i zdravstvene kulture. Glavni cilj nastave TZK-a jest da uz znanje, vještine, vrijednosti i entuzijazam razvije zdravi životni stil kod studenata. Aktivnosti koje su dio nastavnog programa imaju za cilj podizanje razine kondicijskih sposobnosti i motoričkih vještina, potaknuti shvaćanje pravila, koncepata i strategija te podučiti studente pojedinačnom radu i onom u timu kroz niz različitih sportskih aktivnosti. Profesorica se brine i o razvijanju  sportsko-natjecateljskog duha studenata i motivira ih za sudjelovanje na natjecanjima na Sveučilištu u Splitu i vani. Također sudjeluje na seminarima i kongresima iz područja kineziologije u Hrvatskoj i svijetu, objavljuje radove u znanstvenim časopisima i vrši istraživanja.