Fakultet - Djelatnici

Djelatnici

App

ime i prezime: Jasenko Ljubica
broj ureda: 313
e-adresa: jasenko.ljubica@efst.hr
katedra: Katedra za menadžment
Konzultacije:
Predaje na
Izvodi vježbe na:

App