Fakultet - Knjižnica - Online katalog EFST-a

Online katalog EFST-a

Online katalog EFST

Katalog Ekonomskog fakulteta u Splitu

OPAC (Online Public Access Catalogue) Knjižnice Ekonomskog fakulteta u Splitu. Moguće pretraživanje cijelog fonda Knjižnice: knjiga, udžbenika, magistarskih radova, doktorskih disertacija, serijskih publikacija, časopisa, članaka, diplomskih radova studenata Fakulteta, referentne literature (enciklopedije, leksikoni, rječnici, atlasi), pregled prinova knjiga (Bilteni prinova) i dr. Obrada članaka od 2002. godine. Repozitorij diplomskih radova od 2011. godine.

Upute za pretraživanje online kataloga

Pretraživati se može prema: ključnoj riječi, autoru, naslovu, riječi iz naslova, predmetu, UDK-a, ISBN-u i ISSN-u (odabrati pojam koji želite);- Nakon toga upišite tekst koji želite, ovisno o tome koji ste pojam odabrali (npr. osnove turizma);- Kliknite "Pretraži".
Nakon toga prikazat će Vam se popis svih knjiga prema autoru, naslovu i slično (ovisno o tome što ste odabrali), te odaberite odgovarajuću. Naposljetku se prikazuje tablica s Lokacijom, Signaturom, Statusom i Razduženjem.

 • Udžbenici su raspoređeni po godinama studija te po predmetima. Na kojem se predmetu udžbenik nalazi možete provjeriti kada kliknete na UNIMARC u gornjem desnom uglu (zatim spustite se mišem do kraja stranice i tamo ćete pronaći npr. 2/P - 2. godina preddiplomskog studija; i naziv predmeta). Postoje dvije vrste udžbenika - oni s oznakom "U" Udžbenici, koji se mogu posuđivati, i oni s oznakom "UČ" Udžbenici- čitaonica koji su namijenjeni korištenju isključivo u knjižnici.
 • Knjige u otvorenom pristupu raspoređene su prema signaturi ( npr. ako pod "signatura" piše 338.48 VIZ , knjigu tražite po broju 338.48). Brojevi su navedeni sa strane i na svakoj polici.
 • Referentnu zbirku predstavljaju enciklopedije, rječnici, leksikoni i dr. i njih se može koristiti isključivo u prostorijama knjižnice, isto kao i serijske publikacije i časopise.
 • Knjige u zatvorenom spremištu moguće je posuditi, ali za njihovo uzimanje morate konzultirati knjižničara. Prije obraćanja knjižničaru zapišite signaturu koja se sastoji od rimskih i arapskih brojeva (npr. III 123).
 • ZMiD oznaka predstavlja magistarske radove i doktorske disertacije i moguće ih je posuditi. Također se pronalaze prema signaturi (npr. "signatura" 658.86 MAT, knjigu tražite po broju 658.86). Brojevi su navedeni sa strane i na svakoj polici.

Za sve dodatne informacije obratite se knjižničaru.

Objašnjenje pojmova iz kataloga

 • Serijska publikacija – časopisi, novine, publikacije koje izlaze u neprekidnom nizu
 • Nakladnička cjelina – naziv za skup publikacija koje izlaze kao niz knjiga
 • Stručna oznaka - knjižnični klasifikacijski sustavi prema podjeli znanosti, djelatnosti i umjetnosti, brojčane i opisne oznake za skupine i podskupine
 • Predmet – riječi koje opisuju sadržaj / ključne riječi
 • Signatura - stručna oznaka kojom se određuje smještaj građe na polici
 • ISBN - International Standard Book Number – jedinstveni međunarodni numerički identifikator za knjige
 • ISSN - International Standard Serial Number – jedinstveni međunarodni numerički identifikator za serijske publikacije
 • UDK oznaka = Stručna oznaka po Univerzalnoj Decimalnoj Klasifikaciji (0-9 skupina)